akreditirani je umjerni laboratorij
prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije
u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091
Naslovna | O nama | Reference | Kontakt | Pitanja i odgovori
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura
Tlak
Obujam
Gustoća
Moment sile
Sila
Duljina
 

Laboring - umjerni laboratorij

Dobrodošli na stranice LABORING d.o.o. - umjernog laboratorija.

Laboring d.o.o. akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091.

Što možete umjeriti kod nas:

Naša područja umjeravanja koja su akreditirana prema HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije su:

 • TEMPERATURA
  (stakleni, digitalni i bimetalni termometri sa svim vrstama sondi, temperaturne sonde u industriji, laboratorijima - umjeravanje u Vašim prostorijama)

 • TEMPERATURNE KOMORE - UMJERAVANJE
  (sušionici, hladnjaci, sterilizatori, zamrzivači, termostati, mufolne peći i sl.)

 • TERMOSTATIRANE KUPELJI
  (vodene, uljne, glikolne)

 • TLAK
  (manometri, vakuummetri, kalibratori tlaka...)

 • OBUJAM
  (klipna mjerila obujma, pipete, birete, piknometri i sva ostala staklena mjerila obujma)

 • GUSTOĆA
  (areometri, densitometri...)

 • MOMENT SILE
  (moment ključevi, testeri za moment ključeve)

 • SILA
  (tenziometri za mjerenje sile napetosti čelične užadi na avionima i helikopterima)

 • DULJINA
  (pomična mjerila, mikrometri)

Također smo u mogućnosti u Vašem prostoru, na terenu umjeriti Vaše:

 • temperaturne komore (sušionici, hladnjaci, sterilizatori, zamrzivači i sl.) – umjeravanje akreditiranom metodom
 • mjerila tlaka (manometre, vakuummetre) – umjeravanje akreditiranom metodom
 • termostatirane kupelji (vodene, uljne, glikolne) - umjeravanje akreditiranom metodom
 • centrifuge i ostale uređaje kod kojih je bitna brzina rotacije

Download:
Potvrda o akreditaciji (pdf/1000kb)


digitalni termometri mjerila obujma manometri

Pitanja i odgovori

© Laboring d.o.o. 2007 :: Izrada web stranica Design-ERS.net