akreditirani je umjerni laboratorij
prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije
u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091
Naslovna | O nama | Reference | Kontakt | Pitanja i odgovori
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura
Tlak
Obujam
Gustoća
Moment sile
Sila
Duljina
 

Pitanja i odgovori


Zašto umjeravati i ispitivati baš u Laboringu?


  1. Naše znanje i stručnost - umjerni smo laboratorij s daleko najviše akreditiranih (prema HRN EN ISO/IEC 17025) parametara u Republici Hrvatskoj, a otprilike polovicu metoda umjeravanja akreditirali smo prvi i/ili jedini.

  2. Najveće područje akreditacije u Republici Hrvatskoj - omogućava Vam da većinu Vaših potreba za umjeravanjem zadovoljite na jednom mjestu.

  3. Naši rokovi - kratki su i dogovaraju se s Vama kako biste bez Vaše opreme proveli najkraće moguće vrijeme, a jednako smo brzi ako je potrebno doći izvršiti mjerenja u Vašim prostorijama.

  4. Komunikacija i susretljivost - naši djelatnici stručne su osobe uvijek dostupne ako želite razjasniti i pojasniti neke rezultate umjeravanja, konzultirati se prije dolaska Vaše kontrole/ocjenitelja ili postaviti bilo kakvo pitanje u vezi s mjeriteljstvom.

  5. Naša referentna lista respektabilnih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Što znači da je Laboring akreditirani laboratorij?

Akreditacija (prema HRN EN ISO/IEC 17025) laboratorija je nepristran postupak vođen od treće strane (u našem slučaju Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA) i stranih i domaćih stručnih ocjenitelja) kojim se potvrđuje naša kompetentnost za provedbu umjeravanja i ispitivanja. Postupak akreditacije uključuje ocjenu postupaka umjeravanja i ispitivanja od strane neovisnih stručnjaka u pojedinom području, ocjenu etalonske opreme i sljedivosti prema nacionalnim i međunarodnim etalonima, te ocjenu provedbe umjeravanja uz statističku analizu i proračun mjerne nesigurnosti. Približavanjem Hrvatske Europskoj Uniji u kojoj je akreditacija obaveza, ona predstavlja nužno i najbolje sredstvo osiguranja kvalitete rezultata koje laboratorij daje.

Što je to umjeravanje?

Umjeravanje je uspostavljanje veze između pokazivanja mjerila i pokazivanja etalona. Da bi umjeravanje bilo ispravno i imalo smisla mora biti osigurana sljedivost rezultata, te izražena mjerna nesigurnost. Ispravnost sljedivosti i mjerne nesigurnosti laboratorija potvrđuje se postupkom akreditacije.

Što je to sljedivost rezultata?

Sljedivost rezultata prema nacionalnim i međunarodnim etalonima znači da je rezultat dobiven korištenjem opreme koja je umjerena u nekom "točnijem" laboratoriju, koji je pak umjeren u još "točnijem" laboratoriju, itd, itd. Na taj način postiže se globalna povezanost svih rezultata unutar ISO 17025 sustava, kako bi se mogli uspoređivati i kako bi rezultat laboratorija bio jednako mjerodavan u svim državama. Rezultat laboratorija bez osigurane sljedivosti (što je preduvjet akreditacije) izvan je bilo kakve kontrole, i zapravo ne znači - ništa.

Što su to mjerna nesigurnost i najbolja mjerna sposobnost?

Mjerna nesigurnost koji iskazuje laboratorij u sustavu akreditacije (tzv. proširena k=2 mjerna nesigurnost) mjera je sigurnosti rezultata laboratorija, a na nju utječe i laboratorij i mjerilo koje se umjerava. Npr. ako je neki laboratorij izmjerio duljinu štapa 1,00 m, a proširena (k=2) mjerna nesigurnost je 0,03 m to znači da postoji 95%-tna vjerojatnost, odnosno sigurnost, da je duljina štapa (1,00ą0,03) m odnosno između 0,97 m i 1,03 m.

Najbolja mjerna sposobnost pojedinog laboratorija (podatak koji potvrđuju neovisni stručnjaci tijekom akreditacije) najbolja je moguća mjerna nesigurnost laboratorija kod umjeravanja. Po tome se laboratoriji i razlikuju.

Npr. laboratorij za temperaturu sa najboljom mjernom sposobnošću koja iznosi 0,03°C može 10x točnije izmjeriti temperaturu od onog kojem je najbolja mjerna sposobnost 0,3°C. Prema tome, naručitelj umjeravanja uvijek treba obratiti pozornost da li točnost laboratorija u kojem mjerilo umjerava zadovoljava primjenu tog mjerila u vlastitom radu.

Ako naručitelj želi svojim mjerilom mjeriti temperaturu s nekom određenom točnošću (npr. 0,1°C) onda umjeravanje ima smisla samo u akreditiranom laboratoriju s (red veličine) boljom mjernom sposobnosti od željene točnosti.

© Laboring d.o.o. 2007 :: Izrada web stranica Design-ERS.net