akreditirani je umjerni laboratorij
prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije
u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091
Naslovna | O nama | Reference | Kontakt | Pitanja i odgovori
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura
Tlak
Obujam
Gustoća
Moment sile
Sila
Duljina
 

Akreditirana područja umjeravanjaNaša područja umjeravanja koja su akreditirana prema HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije su:

Temperatura:

Umjeravanje staklenih termometara
 • umjeravanje staklenih termometara
 • umjeravanje digitalnih termometara
 • umjeravanje bimetalnih termometra
 • umjeravanje temperaturnih komora (sušionici, sterilizatori, hladnjaci, zamrzivači...)
 • termostatirane kupelji (vodene, uljne, glikolne)

Tlak:

mjerila tlaka
 • mjerila tlaka (manometri, vakuummetri, kalibratori tlaka...)
Detaljnije: Umjeravanje tlaka

Obujam:

pipete
 • klipna mjerila obujma (pipete, dispenzori...)
 • staklene pipete
 • staklene birete
 • piknometri
 • sva ostala staklena mjerila obujma do 5 litara
Detaljnije: Umjeravanje obujma

Gustoća:

umjeravanje gustoće
 • areometri

Moment sile :

ispitivanje momenta sile
 • moment ključevi
 • testeri za moment ključeve

Sila:

tenziometri - umjeravanje tenziometara
 • tenziometri (za napetost čelične užadi na avionima i helikopterima)
Detaljnije: Umjeravanje sile

Duljina:

tenziometri - umjeravanje tenziometara
 • pomična mjerila
 • mikrometri
Detaljnije: Umjeravanje duljine

Optika:

umjeravanje fokometara
 • Umjeravanje analognih fokometara
 • Umjeravanje digitalnih fokometara


© Laboring d.o.o. 2007 :: Izrada web stranica Design-ERS.net