akreditirani je umjerni laboratorij
prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije
u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091
Naslovna | O nama | Reference | Kontakt | Pitanja i odgovori
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura
Tlak
Obujam
Gustoća
Moment sile
Sila
Duljina
 

ReferenceReferentna lista (u području temperature):

 • umjerni i ispitni laboratoriji
 • brodogradnja
 • prehrambena industrija
 • kemijska industrija
 • naftna industrija
 • građevinska industrija
 • medicina

Referentna lista (u području tlaka):

 • medicina
 • automobilska industrija
 • elektroindustrija
 • umjerni i ispitni laboratoriji
 • prehrambena industrija

Referentna lista (u području malih obujama):

 • ispitni i umjerni laboratoriji
 • farmaceutska industrija
 • građevinska industrija
 • prehrambena industrija
 • medicina

Referentna lista (u području gustoće):

 • naftna industrija
 • prehrambena industrija

Referentna lista (u području momenta sile):

 • zrakoplovne kompanije
 • vojska i policija
 • automobilska industrija

Referentna lista (u području sile):

 • zrakoplovne kompanije
 • vojska i policija
 • automobilska industrija

Referentna lista (u području duljine):

 • građevinska industrija
 • brodogradnja
 • automobilska industrija
 • elektroindustrija

Referentna lista (u području umjeravanja fokometara):

 • optičarske radnje
 • bolnice
© Laboring d.o.o. 2007 :: Izrada web stranica Design-ERS.net