akreditirani je umjerni laboratorij
prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije
u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091
Naslovna | O nama | Reference | Kontakt | Pitanja i odgovori
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura
Tlak
Obujam
Gustoća
Moment sile
Sila
Duljina
 

Laboratorij za duljinuAkreditirano područje umjeravanja:

  • Pomična mjerila
  • Mikrometri
 
       
     

Najbolja (akreditirana) mjerna sposobnost:

30 µm + 1 · 10-4  L (za pomična mjerila)
5 µm + 1 · 10-5 L   (za mikrometre)

Napomena: Za više detalja pogledajte Potvrdu o akreditaciji.

Sljedivost:

Naša oprema koju koristimo pri umjeravanju sljediva je prema nacionalnim etalonima Republike Hrvatske.

Referentna lista (u području duljine):

  • građevinska industrija
  • brodogradnja
  • automobilska industrija
  • elektroindustrija
© Laboring d.o.o. 2007 :: Izrada web stranica Design-ERS.net