akreditirani je umjerni laboratorij
prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije
u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091
Naslovna | O nama | Reference | Kontakt | Pitanja i odgovori
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura
Tlak
Obujam
Gustoća
Moment sile
Sila
Duljina
 

Laboratorij za gustoćuAkreditirano područje umjeravanja:

  • areometri
umjeravanje gustoće primjena - benzin areometri - umjeravanje areometara

Najbolja (akreditirana) mjerna sposobnost:

0,0003 g/cm3

Napomena: Za više detalja pogledajte Potvrdu o akreditaciji.

Sljedivost:

Naša oprema koju koristimo pri umjeravanju
sljediva je prema nacionalnim etalonima Njemačke.

Referentna lista (u području gustoće):

  • naftna industrija
  • prehrambena industrija
© Laboring d.o.o. 2007 :: Izrada web stranica Design-ERS.net