akreditirani je umjerni laboratorij
prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije
u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091
Naslovna | O nama | Reference | Kontakt | Pitanja i odgovori
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura
Tlak
Obujam
Gustoća
Moment sile
Sila
Duljina
 

Laboratorij za moment sileAkreditirano područje umjeravanja:

  • moment ključevi*
  • testeri za moment ključeve*

* mjerila za koje smo jedini akreditirani laboratorij u Republici Hrvatskoj

testeri i moment ključevi ispitivanje momenta sile reference za moment sile

Najbolja (akreditirana) mjerna sposobnost:

0,5% (za moment ključeve)
0,2% (za testere za moment ključeve)

Napomena: Za više detalja pogledajte Potvrdu o akreditaciji.

Sljedivost:

Naša oprema koju koristimo pri umjeravanju sljediva je prema nacionalnim etalonima Republike Hrvatske.

Referentna lista (u području momenta sile):

  • zrakoplovne kompanije
  • vojska i policija
  • automobilska industrija
© Laboring d.o.o. 2007 :: Izrada web stranica Design-ERS.net