akreditirani je umjerni laboratorij
prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije
u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091
Naslovna | O nama | Reference | Kontakt | Pitanja i odgovori
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura
Tlak
Obujam
Gustoća
Moment sile
Sila
Duljina
 

Laboratorij za male obujmeAkreditirano područje umjeravanja:

  • klipna mjerila obujma* (pipete, dispenzori...)
  • staklene pipete*
  • staklene birete*
  • piknometri*
  • sva ostala staklena mjerila obujma do 5 litara*

* mjerila za koje smo jedini akreditirani laboratorij u Republici Hrvatskoj

mjerila obujma pipete piknometar

Najbolja (akreditirana) mjerna sposobnost:

0,13%

Napomena: Za više detalja pogledajte Potvrdu o akreditaciji.

Sljedivost:

Naša oprema koju koristimo pri umjeravanju sljediva je prema nacionalnim etalonima Republike Hrvatske

Referentna lista (u području malih obujama):

  • ispitni i umjerni laboratoriji
  • farmaceutska industrija
  • građevinska industrija
  • prehrambena industrija
  • medicina
© Laboring d.o.o. 2007 :: Izrada web stranica Design-ERS.net