akreditirani je umjerni laboratorij
prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije
u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091
Naslovna | O nama | Reference | Kontakt | Pitanja i odgovori
Akreditirana područja umjeravanja
Temperatura
Tlak
Obujam
Gustoća
Moment sile
Sila
Duljina
 

Laboratorij za tlak

Akreditirano područje umjeravanja:

  • mjerila tlaka (manometri, vakuummetri, kalibratori tlaka...)

Najbolja (akreditirana) mjerna sposobnost:

mjerila tlaka0,5 mbar (vakuum)
0,7 mbar (od 0 do 1 bar)
0,07 bar (od 1 do 100 bar)
0,5 bar (od 100 do 690 bar)

Napomena: Za više detalja pogledajte Potvrdu o akreditaciji.

Sljedivost:

Naša oprema koju koristimo pri umjeravanju sljediva je prema nacionalnim etalonima Nizozemske.

Mjerenja na terenu:

Mjeranja na terenu LaboringAko imate takve zahtjeve, Vaši manometri i vakuumetri mogu se umjeriti i u Vašim prostorijama.

Referentna lista (u području tlaka):

  • medicina
  • automobilska industrija
  • elektroindustrija
  • umjerni i ispitni laboratoriji
  • prehrambena industrija
© Laboring d.o.o. 2007 :: Izrada web stranica Design-ERS.net