NOVOSTI

Korisne poveznice

Hrvatska akreditacijska agencija

HAA neovisna je i neprofitna javna ustanova. Provodi ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, verifikatora stakleničkih plinova te organizatora ispitivanja sposobnosti.

Potvrda o akreditaciji

Laboring d.o.o. akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091.

Državni zavod za mjeriteljstvo

Državni zavod za mjeriteljstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: pripremu propisa iz područja mjeriteljstva; rješavanje u upravnim stvarima iz područja mjeriteljstva; davanje ovlasti pravnim osobama itd.

Novosti
No post found