Akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu potvrde o akreditaciji broj 2091

Umjerni smo laboratorij s daleko najviše akreditiranih (prema HRN EN ISO/IEC 17025) parametara u Republici Hrvatskoj, a otprilike polovicu metoda umjeravanja akreditirali smo prvi i/ili jedini.

O NAMA

Laboratorij Laboring osnovan je 1994., a 1995. dobiva ovlaštenje od strane Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (danas Državni zavod za mjeriteljstvo) za ispitivanje i ovjeru mjerila u zakonskom mjeriteljstvu. To su: uređaji za mjerenje krvnog tlaka (humani tlakomjeri), humani termometri, medicinske injekcijske štrcaljke, fokometri i laboratorijska mjerila obujma.

Tijekom vremena laboratorij se sve više profilira i kao umjerni laboratorij u područjima temperature, obujma, momenta sile i sile, te pokreće postupak akreditacije umjernog laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025 kod Hrvatske Akreditacijske Agencije. Postupak akreditacije je završen 2006. i Laboring postaje umjerni laboratorij s najviše akreditiranih područja u Republici Hrvatskoj.

Već sljedeće, 2007. godine Laboring dobiva i proširenje područja akreditacije umjernog laboratorija kod Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA) na tlak i gustoću. Također, prema istoj normi (HRN EN ISO/IEC 17025) akreditira se i kao ispitni laboratorij, i to za ispitivanje fokometara.

Danas je Laboring dakle prema HRN EN ISO/IEC 17025 akreditirani umjerni laboratorij, a neprestanim poboljšavanjima u akreditiranim područjima želimo dati što bolju uslugu svojim korisnicima.

Umjerni smo laboratorij s daleko najviše akreditiranih (prema HRN EN ISO/IEC 17025) parametara u Republici Hrvatskoj, a otprilike polovicu metoda umjeravanja akreditirali smo prvi i/ili jedini.

Najveće područje akreditacije u Republici Hrvatskoj  omogućava Vam da većinu Vaših potreba za umjeravanjem zadovoljite na jednom mjestu.

Naši rokovi su kratki  i dogovaraju se s Vama kako biste bez Vaše opreme proveli najkraće moguće vrijeme, a jednako smo brzi ako je potrebno doći izvršiti mjerenja u Vašim prostorijama, a naši su djelatnici stručne su osobe uvijek dostupne ako želite razjasniti i pojasniti neke rezultate umjeravanja, konzultirati se prije dolaska Vaše kontrole/ocjenitelja ili postaviti bilo kakvo pitanje u vezi s mjeriteljstvom.

Dobro je znati…?

Akreditacija (prema HRN EN ISO/IEC 17025) laboratorija je nepristran postupak vođen od treće strane (u našem slučaju Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA) i stranih i domaćih stručnih ocjenitelja) kojim se potvrđuje naša kompetentnost za provedbu umjeravanja i ispitivanja. Postupak akreditacije uključuje ocjenu postupaka umjeravanja i ispitivanja od strane neovisnih stručnjaka u pojedinom području, ocjenu etalonske opreme i sljedivosti prema nacionalnim i međunarodnim etalonima, te ocjenu provedbe umjeravanja uz statističku analizu i proračun mjerne nesigurnosti. Približavanjem Hrvatske Europskoj Uniji u kojoj je akreditacija obaveza, ona predstavlja nužno i najbolje sredstvo osiguranja kvalitete rezultata koje laboratorij daje.

Umjeravanje je uspostavljanje veze između pokazivanja mjerila i pokazivanja etalona. Da bi umjeravanje bilo ispravno i imalo smisla mora biti osigurana sljedivost rezultata, te izražena mjerna nesigurnost. Ispravnost sljedivosti i mjerne nesigurnosti laboratorija potvrđuje se postupkom akreditacije.

Sljedivost rezultata prema nacionalnim i međunarodnim etalonima znači da je rezultat dobiven korištenjem opreme koja je umjerena u nekom “točnijem” laboratoriju, koji je pak umjeren u još “točnijem” laboratoriju, itd, itd. Na taj način postiže se globalna povezanost svih rezultata unutar ISO 17025 sustava, kako bi se mogli uspoređivati i kako bi rezultat laboratorija bio jednako mjerodavan u svim državama. Rezultat laboratorija bez osigurane sljedivosti (što je preduvjet akreditacije) izvan je bilo kakve kontrole, i zapravo ne znači – ništa.

Mjerna nesigurnost koji iskazuje laboratorij u sustavu akreditacije (tzv. proširena k=2 mjerna nesigurnost) mjera je sigurnosti rezultata laboratorija, a na nju utječe i laboratorij i mjerilo koje se umjerava. Npr. ako je neki laboratorij izmjerio duljinu štapa 1,00 m, a proširena (k=2) mjerna nesigurnost je 0,03 m to znači da postoji 95%-tna vjerojatnost, odnosno sigurnost, da je duljina štapa (1,00ą0,03) m odnosno između 0,97 m i 1,03 m.

Najbolja mjerna sposobnost pojedinog laboratorija (podatak koji potvrđuju neovisni stručnjaci tijekom akreditacije) najbolja je moguća mjerna nesigurnost laboratorija kod umjeravanja. Po tome se laboratoriji i razlikuju.

Npr. laboratorij za temperaturu sa najboljom mjernom sposobnošću koja iznosi 0,030C može 10x točnije izmjeriti temperaturu od onog kojem je najbolja mjerna sposobnost 0,30C. Prema tome, naručitelj umjeravanja uvijek treba obratiti pozornost da li točnost laboratorija u kojem mjerilo umjerava zadovoljava primjenu tog mjerila u vlastitom radu.

Ako naručitelj želi svojim mjerilom mjeriti temperaturu s nekom određenom točnošću (npr. 0,10C) onda umjeravanje ima smisla samo u akreditiranom laboratoriju s (red veličine) boljom mjernom sposobnosti od željene točnosti.